home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

אבי חי ישראל ע"ר - יועצים

אביגדור שנאן

פרופ' אביגדור שנאן, יליד פראג (1946 [בישראל מאז 1949]) סיים את כל תאריו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים, שבה לימד בחוג לספרות עברית, ועלה בדרגות האקדמיות עד שפרש בשנת 2012 בדרגת פרופסור מן המניין. תחומי מחקרו הם ספרות האגדה והמדרש, תרגומי התורה הארמיים וסידור התפילה. באמתחתו כעשרה ספרים וכמאה וארבעים מאמרים בתחומים אלו, בעברית ובלעז. בעשרים השנים האחרונות מרבה לעסוק בהפצת תרבות ישראל בציבור הרחב, בישראל ובעולם: הרצאות במסגרות שונות, השתלמויות מורים ופרסומים בעלי אופי מדעי-פופולארי (כדוגמת "פרקי אבות – פירוש ישראלי חדש").

שׂוּרי דרוקר

 שורי דרוקר, ילידת ניו יורק, היא ראש המיזם המשותף לקולנוע ולטלוויזיה עם קרן גשר. מאז עלייתה לישראל בשנת 1991, היא עוסקת בפרויקטי תרבות ובפרויקטים עבור אמצעי התקשורת. בתפקידה הנוכחי היא מובילה את המאמצים של אבי חי לעודד וליזום הפקת סרטים זוכי פרסים וסדרות טלוויזיה שבהם מוצגת התרבות היהודית-ישראלית. לאחרונה היא עומדת בראש מיזם משותף עם קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי, שמטרתו להגביר את הפתיחות בחברה הישראלית ואת עיסוקה בשורשי התרבות היהודית באמצעות סרטי קולנוע, טלוויזיה, ואמצעי תקשורת חדישים.

Subscribe to RSS - אבי חי ישראל ע"ר - יועצים